ESP-IDF 環境変数

ESP-IDFでインストールで作成されるコマンドプロンプト(ESP-IDF 4.4 CMD)起動後に追加設定される環境変数について確認した。

単純追加される環境変数

IDF_CCACHE_ENABLE=1
IDF_GIT=C:/Espressif/tools/idf-git/2.34.2/cmd/git.exe
IDF_GIT_DIR=C:\Espressif\tools\idf-git\2.34.2\cmd\
IDF_PATH=C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.2
IDF_PYTHON=C:/Espressif/python_env/idf4.4_py3.8_env/Scripts/python.exe
IDF_PYTHON_DIR=C:\Espressif\python_env\idf4.4_py3.8_env\Scripts\
IDF_PYTHON_ENV_PATH=C:\Espressif\python_env\idf4.4_py3.8_env

OPENOCD_SCRIPTS=C:\Espressif\tools\openocd-esp32\v0.11.0-esp32-20220411\openocd-esp32\share\openocd\scripts

PARAM=esp-idf-e91d384503485fbb54f6ce3d11e841fe

PREFIX=C:/Espressif/python_env/idf4.4_py3.8_env/Scripts/python.exe C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.2/

PYTHONNOUSERSITE=True

TEMP_IDF_GIT_PATH=”C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\idf-git-path.txt”
TEMP_IDF_PATH=C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\idf-path.txt
TEMP_IDF_PYTHON_PATH=”C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\idf-python-path.txt”

編集される環境変数

PATHは既存設定より前に追加される

Path=
C:\Espressif\tools\xtensa-esp32-elf\esp-2021r2-patch3-8.4.0\xtensa-esp32-elf\bin;
C:\Espressif\tools\xtensa-esp32s2-elf\esp-2021r2-patch3-8.4.0\xtensa-esp32s2-elf\bin;
C:\Espressif\tools\xtensa-esp32s3-elf\esp-2021r2-patch3-8.4.0\xtensa-esp32s3-elf\bin;
C:\Espressif\tools\riscv32-esp-elf\esp-2021r2-patch3-8.4.0\riscv32-esp-elf\bin;
C:\Espressif\tools\esp32ulp-elf\2.28.51-esp-20191205\esp32ulp-elf-binutils\bin;
C:\Espressif\tools\esp32s2ulp-elf\2.28.51-esp-20191205\esp32s2ulp-elf-binutils\bin;
C:\Espressif\tools\cmake\3.23.1\bin;
C:\Espressif\tools\openocd-esp32\v0.11.0-esp32-20220411\openocd-esp32\bin;
C:\Espressif\tools\ninja\1.10.2\;
C:\Espressif\tools\idf-exe\1.0.3\;
C:\Espressif\tools\ccache\4.3\ccache-4.3-windows-64;
C:\Espressif\tools\dfu-util\0.9\dfu-util-0.9-win64;
C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.2\tools;
C:\Espressif\python_env\idf4.4_py3.8_env\Scripts\;
C:\Espressif\tools\idf-git\2.34.2\cmd\;
C:\Espressif;
この後ろに既存PATH設定